InFranchise thuộc Tập đoàn LLHP Pte Ltd, trụ sở tại Singapore. Chúng tôi có các chuyên gia tư vấn nhượng quyền với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường quốc tế. Nó bắt đầu tại Việt Nam vào năm 2015 với mô hình quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là thị trường phân phối và bán lẻ. Chúng tôi cũng sở hữu nền tảng B2B đầu tiên của Buy2sel, hiện đang dẫn đầu về việc cung cấp hàng hóa cho phân khúc thị trường trung bình và cao.

Với dữ liệu của các doanh nghiệp địa phương đã thiết lập liên kết thông qua mạng lưới phân phối và bán lẻ, chúng tôi đã chính thức phát triển kết nối nhượng quyền thành công tại Việt Nam thông qua ngoại tuyến cho các nhà nhượng quyền địa phương. (2017 đến 2019). Vào tháng 12 năm 2019, chúng tôi đã chuyển đổi mô hình nhượng quyền bằng cách áp dụng công nghệ thông tin trực tuyến thông qua cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp quốc tế, nơi có hơn 20.000 nhà nhượng quyền địa phương tiềm năng đăng ký giao dịch.
Với nền tảng vững chắc mà chúng tôi có, chúng tôi tin vào việc mang lại cơ hội cho nhà nhượng quyền quốc tế để quảng bá và vào Việt Nam trong tương lai. Cũng như mang lại thương hiệu nhượng quyền tiềm năng cho bên nhận quyền Việt Nam.

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để chuẩn bị cẩn thận hồ sơ của bên nhượng quyền, trước khi tiếp cận các bên nhượng quyền tiềm năng. Do đó, chúng tôi tiến hành các cuộc họp, giới thiệu và đàm phán với bên nhượng quyền thay mặt cho bên nhượng quyền. Với cơ sở hạ tầng, các rào cản sẽ được rút ngắn, Việt Nam được coi là thị trường trẻ, dân số đông và đặc biệt là các nước đang phát triển có cơ sở hạ tầng rộng nhất Đông Nam Á.

InFranchise đang hỗ trợ các thông tin và phân tích tiềm năng nhất để đánh giá và nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư cho bất kỳ bên nhận quyền nào cũng như lời khuyên để xúc tiến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.

There are several important parts that you will need to consider if you are going to receive your paper written and submitted on time, when writing a college paper. This article will provide you essay writer some tips and tips that will help you get your newspaper written and submitted on time, even in the event that you don’t know how. If you follow these tips, you shouldn’t have any trouble getting your college paper written and accepted for a college level class, even if you are a student.

New Essay Helper qualified writers are here now to help you with your assignment. Your helper will begin to compose an essay for you. Occasionally you can just do a lot of the assignments and still don’t get top scores in the school. With essay assistance with your essay writing experience can essay writing help be a lot more positive. When it is possible to relax, you have the ability to attain more.