Thương Hiệu Nhượng Quyền MILANO COFFEE

Milano Coffee Franchise

Milano Coffee

what franchise fees vietnams largest cafe chains charge

Dưới đây là tất cả thông tin bạn cần tìm hiểu trước khi tiến hành hợp tác với MILANO:

  1. Thông tin tham khảo khá đa dạng và nhiều, nhưng bạn cần tìm hiểu thật kỹ sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác rõ ràng sau này
  2. Đối với khách hàng khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng trong tỉnh thuận tiện làm việc hoặc có thể nhờ người thân đến điểm giao dịch để biết thêm chi tiết tư vấn cụ thể.
  3. Đối với khách hàng ở các tỉnh xa, thông tin trên cũng đủ để đảm bảo bạn hiểu rõ ràng về các vấn đề hợp tác với mô hình nhượng quyền thương mại MILANO, chúng tôi sẽ trao đổi thêm qua Email.

Chúng tôi cung cấp một gói dịch vụ trang trí cửa hàng dưới dạng mô hình MILANO. Dịch vụ bao gồm tất cả bàn, ghế, cốc, dụng cụ chuẩn bị, vật liệu bắt đầu,…. Để đảm bảo bạn có thể vận hành cửa hàng, hợp tác mua bán hàng hóa, hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Quán cà phê MILANO đầu tiên được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2011 và chuỗi này đã tăng lên 1045 đơn vị trong năm 2017 được báo cáo bởi Euromonitor. Chuỗi quán cà phê này nổi tiếng với giá cả phải chăng và môi trường tuyệt vời.

Chi phí ban đầu cho một quán cà phê MILANO là 90 triệu đồng (3913$) bao gồm phí nhượng quyền thương mại, thiết lập, thuê đất và thuê vật liệu.

Request Free Info

Milano Coffee Franchise

Milano Coffee

what franchise fees vietnams largest cafe chains charge

Dưới đây là tất cả thông tin bạn cần tìm hiểu trước khi tiến hành hợp tác với MILANO:

  1. Thông tin tham khảo khá đa dạng và nhiều, nhưng bạn cần tìm hiểu thật kỹ sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác rõ ràng sau này
  2. Đối với khách hàng khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng trong tỉnh thuận tiện làm việc hoặc có thể nhờ người thân đến điểm giao dịch để biết thêm chi tiết tư vấn cụ thể.
  3. Đối với khách hàng ở các tỉnh xa, thông tin trên cũng đủ để đảm bảo bạn hiểu rõ ràng về các vấn đề hợp tác với mô hình nhượng quyền thương mại MILANO, chúng tôi sẽ trao đổi thêm qua Email.

Chúng tôi cung cấp một gói dịch vụ trang trí cửa hàng dưới dạng mô hình MILANO. Dịch vụ bao gồm tất cả bàn, ghế, cốc, dụng cụ chuẩn bị, vật liệu bắt đầu,…. Để đảm bảo bạn có thể vận hành cửa hàng, hợp tác mua bán hàng hóa, hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Quán cà phê MILANO đầu tiên được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2011 và chuỗi này đã tăng lên 1045 đơn vị trong năm 2017 được báo cáo bởi Euromonitor. Chuỗi quán cà phê này nổi tiếng với giá cả phải chăng và môi trường tuyệt vời.

Chi phí ban đầu cho một quán cà phê MILANO là 90 triệu đồng (3913$) bao gồm phí nhượng quyền thương mại, thiết lập, thuê đất và thuê vật liệu

Initial Expenditure

what franchise fees vietnams largest cafe chains charge

Quán cà phê MILANO đầu tiên được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2011 và chuỗi này đã tăng lên 1045 đơn vị trong năm 2017 được báo cáo bởi Euromonitor. Chuỗi quán cà phê này nổi tiếng với giá cả phải chăng và môi trường tuyệt vời.

Chi phí ban đầu cho một quán cà phê MILANO là 90 triệu đồng (3913$) bao gồm phí nhượng quyền thương mại, thiết lập, thuê đất và thuê vật liệu.

Investments

Interesting?! Ask questions about the franchise