Thương Hiệu Nhượng Quyền Pizza Hut

Thương Hiệu Nhượng Quyền Pizza Hut

TẠI SAO LẠI CHỌN PIZZA HUT?

Năm thành lập: 1958

Năm nhượng quyền: 1959

Trụ sở chính: Plano, Texas

Số lượng đơn vị chi nhánh: 17175

Mô tả thương hiệu nhượng quyền: Bên nhượng quyền là Pizza Hut, LLC (PHLLC hoặc Pizza Hut). PHLLC là công ty mẹ sở hữu thương hiệu YUM!. Nhượng quyền thương mại dành cho một doanh nghiệp vận hành các nhà hàng Pizza Hut, cung cấp chủ yếu là Pizza, mỳ ống và các mặt hàng thực phẩm kiểu Ý khác và các sản phẩm gà WingStreet và các món phụ khác. Bên nhượng quyền hiện cung cấp nhượng quyền để vận hành ba loại đơn vị mang nhãn hiệu Pizza Hut tại các địa điểm cụ thể:

 • Các hệ thống giao hàng dựa trên nhà hàng (RBD) từ đó nhà hàng Pizza “Pizza Hut” và các sản phẩm khác PHLLC phê duyệt được bán để tiêu thụ và mang đi và có thể được giao cho tiêu dùng cơ sở;
 • Các dịch vụ giao hàng/Delco, từ đó các sản phẩm được phê duyệt và được bán mang đi, tất cả để tiêu thụ ngoài cơ sở;
 • Hệ thống giao hàng của nhà hàng (DBR)/(FCD), từ đó các sản phẩm được phê duyệt và được bán mang đi, tất cả để tiêu thụ ngoài cơ sở.
 • Tổng quan về đào tạo:Bên nhượng quyền thực hiện chương trình đào tạo ban đầu tại các văn phòng trụ sở chính ở Plano, Texas và tại một nhà hàng trong hệ thống ở Plano, Texas. Hoàn thành thành công chương trình đào tạo ban đầu là bắt buộc đối với tất cả các nhà khai thác đủ điều kiện bên nhượng quyền. Hiện tại chương trình đào tạo ban đầu bao gồm cả “First Slide”, yêu cầu ít nhất các điều sau đây cho các nhà khai thác đủ điều kiện (cũng như tất cả các nhân viên khác mà bên nhượng quyền có thể yêu cầu): Tham dự tất cả các cuộc họp với chức năng Pizza Hut được chỉ định các nhà lãnh đạo (Franchisee Onboarding); đào tạo tại các nhà hàng (bao gồm tất cả các chương trình đào tạo trên web bắt buộc thông qua) tại thời điểm bên nhượng quyền chỉ định (đào tạo nhà hàng); Tham dự tất cả các lớp Pizza Prep tại hoặc gần trụ sở công ty và đặt sự hài lòng lên đầu tiên. Chương trình đào tạo đàu tiên kéo dài và thay đổi từ 8 đến 12 tuần theo quyết định của bên nhượng quyền tùy thuộc vào kinh nghiệm của bên nhượng quyền hoặc kinh nghiệm của nhà khai thác đủ điều kiện. Chương trình đào tạo đầu tiên, ban đầu được lên kế hoạch để hoàn thành từ 3 đến 4 tuần trước khi khai trương nhà hàng hệ thống. Người nhượng quyền có thể yêu cầu đào tạo lại hoặc hỗ trợ tại chổ bất cứ lúc nào theo hướng dẫn mà bên nhượng quyền có thể chỉ định trong các tiêu chuẩn thương hiệu hoặc cách khác. Người nhượng quyền đôi khi có thể phát triển các chương trình đào tạo bổ sung mà người điều hành có trình độ và quản lý nhà hàng hệ thống phải tham dự và hoàn thành thành công. Ngoài ra bên nhượng quyền thỉnh thoảng có thể tiến hành các hội nghị hoặc chương trình phiên đào tạo
 • Khu vực được cung cấp: Bên nhượng quyền sẽ cấp cho bên được nhượng quyền một bán kính bảo vệ bao gồm 500 yards bao quanh mỗi nhà hàng hệ thống của họ. Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bên nhượng quyền với tất cả các tiêu chuẩn thương hiệu, từ đơn đặt hàng và giao hàng của họ đến các tài khoản quốc gia, khu vực tổ chức và cung cấp dịch vụ giao hàng đầy đủ trong khu vực giao hàng của họ. Bên nhượng quyền sẽ không phát triển và vận hành, hoặc cho phép bất kỳ bên nhượng quyền hoặc cấp phép nào khác để phát triển và vận hành tại địa điểm hoặc trong khu vực bán kính được bảo vệ, một hệ thống nhà hàng tương tự như các hệ thống nhà hàng khác mà bên nhượng quyền hoạt động tại địa điểm. Ngoài ra bên nhượng quyền sẽ cung cấp cho bên được nhượng quyền một khu vực giao hàng cụ thể cho từng hệ thống nhà hàng mà họ hoạt động, trong đó họ có thể giao các sản phẩm được phê duyệt.
 • Nghĩa vụ và hạn chế: Bên nhượng quyền khuyến nghị rằng bên được nhượng quyền hoặc chủ sở hữu chính của họ, tham gia vào hoạt động hàng ngày của các hệ thống nhà hàng nhưng đó không phải chỉ là một yêu cầu. Mỗi hệ thống nhà hàng phải được giám sát trực tiếp bởi người quản lý tại chổ, người đã hoàn thành thành công chương trình đào tạo bắt buộc của bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền củng phải chỉ định và luôn luôn duy trì một hoặc nhiều nhà  khai thác đủ điều kiện (vì bên nhượng quyền có thể yêu cầu theo quy mô và phạm vi nhà hàng của họ) để chủ động quản lý và tham gia vào hoạt động nhà hàng và quyền sở hữu đối với nhượng quyền kinh doanh của họ. Mỗi nhà khai thác đủ điều kiện phải được PHLLC chấp thuận và phê duyệt, sẽ không bị khấu trừ một cách vô lý. Người nhượng quyền phải chỉ bán tất cả các sản phẩm được phê duyệt mà bên nhượng quyền chỉ định là tiêu chuẩn cho loại hình nhà nhượng quyền mà nhà hàng hoạt động trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 • Thời hạn thỏa thuận và gia hạn: Thời hạn nhượng quyền ban đầu thường là 10 năm. Người nhượng quyền có thể tham gia 2 thỏa thuận nhượng quyền gia hạn liên tiếp trong thời hạn 5 năm mỗi lần, nếu họ đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
 • Hỗ trợ tài chính: Trừ khi được mô tả dưới đây, bên nhượng quyền không cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ thỏa thuận nào để tài trợ cho khoản đầu tư ban đầu của bên nhượng quyền hoặc hoạt động liên tục của nhà hàng họ. Ngay cả khi bên nhượng quyền đáp ứng tất cả các yêu cầu được đặt ra cho các chương trình, bên nhượng quyền  có thể quyết định không cho phép họ tham gia vào chương trình hỗ trợ cho vay. Ngoài ra, PHLLC có thể ngừng các chương trình hỗ trợ cho vay bất cứ lúc nào.
  1. Chương trình hỗ trợ cho vay của YUM: Nếu bên nhượng quyền đáp ứng các tiêu chí tham gia của YUM và YUM đồng ý cho phép họ tham gia, YUM sẽ bảo đảm 25% cho tới 12.000.000$ tiền gốc của khoản vay kinh doanh được nhượng quyền, tối đa là 3.000.000$ cho khoản vay hoặc bên nhượng quyền.
  2. Chương trình hỗ trợ cho nhân viên vay của Pizza Hut: Bên nhượng quyền cung cấp chương trình hỗ trợ cho vay tùy chọn cho các nhân viên cũ đủ điều kiện của PHLLC và người tiền nhiệm cũng như các chi nhánh. Nếu bên nhượng quyền đồng ý cho phép họ tham gia, thì hỗ trợ cho vay sẽ có hình thức bảo đảm tối đa là 1.250.000$ cho mỗi khoản vay hoặc bên nhượng quyền.
Request Free Info

Bảng Hạn Mức Đầu Tư

Pizza Hut Franchise

Bảng Hạn Mức Đầu Tư: 

Dự kiến đầu tư ban đầu  
Tên các loại phí Thấp Cao
Phí nhượng quyền ban đầu $25,000 $25,000
Trang thiết bị $100,000 $300,000
Mở hàng tồn kho $4,000 $8,000
Phần mềm nhỏ $10,000 $50,000
Xây dựng và cải thiện trang web $190,000 $1,575,000
Cho thuê lãi/đất Không cố định
Hệ thống máy tính $20,000 $40,000
Đào tạo hệ thống máy tính $0 $1,500
Quỹ bổ sung (3 tháng) $5,000 $21,500
Điều khoản khác $10,000 $22,000
Quảng cáo $0 $16,500
Phí khởi nghiệp khác $3,000 $4,000
TỔNG SỐ ƯỚC TÍNH* $367,000 $2,063,500

*Phạm vi đầu tư ước tính ban đầu bao gồm nhiều biến thể của các loại nhà hàng mới của truyền thống . Vui lòng xem FDD. Ngoài ra còn có một FDD “Express” riêng cho các loại nhà hàng.

Các loại phí khác
Thể loại phí Ước tính
Phí dịch vụ hàng tháng 6% tổng số doanh thu (6,5% trong một số trường hợp nhất định).
Các loại thuế Theo thuế của cơ quan thuế
Quỹ quảng cáo hệ thống 4.75% của tổng doanh số
Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế Pizza Hut (IPHFHA) 4,75% tổng doanh thu (thiết lập bởi bên nhượng quyền).
Phí đổi mới kỹ thuật số Hiện tại là 0,38$ cho mỗi giao dịch được thực hiện thông qua kênh kỹ thuật số hoặc tự động được thiết lập bởi bên nhượng quyền
Phí công nghệ nhà hàng (SUS) Hiện tại là một khoảng phí SUS): 2,500$/năm
Phí đào tạo phần mềm 1,500$ cộng với chi phí đi lại và sinh hoạt.
Chi phí đào tạo ban đầu Tất cả các chi phí sinh hoạt và vận chuyển của tất cả các học viên. Số tiền không xác định và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố, chẳng hạn như nhà cung cấp bên thứ 3 được chọn và khoảng cách đào tạo của bên nhận quyền. Phí thực tập sinh bổ sung tiếp theo: 500$ mỗi người/tuần.
Đào tạo và hỗ trợ tại chỗ Các chi phí đào tạo hiện tại và phát sinh sau này
Đào tạo liên tục Các chi phí đào tạo hiện tại và phát sinh sau này
Sản phẩm độc quyền Người nhượng quyền phải mua các sản phẩm độc quyền của bên nhượng quyền (RSCS nếu nó được cung cấp và bán cùng) chi nhánh hoặc người được chỉ định
Chi phí kiểm tra và kiểm định Người nhượng quyền phải trả tất cả các chi phí cho bên nhượng quyền và chi phí phát sinh liên quan đến việc xem xét, kiểm tra hoặc phê duyệt một sản phẩm hoặc nhà cung cấp được đề xuất, bao gồm mọi chi phí tiền lương đi lại và ăn ở.
Kiểm toán Số tiền của chi phí kiểm toán là không xác định và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như kiểm toán viên được chọn.
Phí trễ hạn Hiện tại là 1,5%/tháng
Đóng cửa trái phép Số tiền bằng 24 lần phí dịch vụ trung bình hàng tháng được trả hoặc do hệ thống nhà hàng đóng trong năm dương lịch trước.
Tái định cư Khác nhau, tùy thuộc vào chi phí của bên nhượng quyền liên quan đến việc xem hoặc phê duyệt yêu cầu.
Phí chuyển nhượng 2,500$ cộng thêm 250$ mỗi hệ thống nhà hàng được chuyển.
Phí tư vấn Không cố định
Bồi thường PHLLC Không cố định
Luật sư và các chuyên gia về phí và chi phí tòa án Số tiền của các khoản phí và chi phí này là không xác định và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như luật sư và chuyên gia được chọn và chi phí tòa án.

Thông tin trên được tham khảo từ  FDD của Pizza Hut. Year of FDD: 2020.

Interesting?! Ask questions about the franchise